logo

Зачараваная гаспадарка читать. Чытаць Твор М Зарэмба Паддаўкі

Зачараваная гаспадарка читать Rating: 7,5/10 210 reviews

Читать онлайн на автора Стральцоў Міхась

зачараваная гаспадарка читать

Перадавай прывітанне маёй студэнцкай маладосці! Такім чынам, у Фрунзенскім раёне будзе сем садкоў з беларускай мовай замест двух ранейшых, а замест адной гімназіі — сем школ і гімназій. Даўно гэта было, а не забыўся. Часто он молил ее и звал, но она не подплывала ближе. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица» 20. Янка Маўр «Палескія рабінзоны» 25.

Next

Чытаць Твор М Зарэмба Паддаўкі

зачараваная гаспадарка читать

Герои этой повести и учатся познавать себя, познавать людей, учатся дружить и отвечать за свои поступки, учатся мужеству. Караткевіч «Чортаў скарб», «Кацёл з каменьчыкамі» 11. Якімі якасцямі ён павінен валодаць? Янка Маўр «У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні» 8. Сваёй гаспадаркi ён не меў, але працаваць не цураўся. Электронные версии учебников можно найти на сайте edu.

Next

Что читаем летом

зачараваная гаспадарка читать

Про Барби со временем все забыли. Зямля была навароджанай i зусiм маленькай. Пачуўшы iх, нават маладзiк са сваiмi сяброўкамi-зорачкамi апускаўся нiжэй, амаль да самай зямлi, быццам, ловячы кожнае слова таго, хто гэта цiха апавядаў. Я для вас составила список произведений из 2 и 3 пунктов: книги из левой графы читать обязательно! Лупатыя вочкі зблыталіся лічыць колькі яшчэ раз ножкам павярнуць са сцяжынкі ўправа, каб апынуцца пад арэхавым кустом. Дудараў «Палачанка», «Князь Вітаўт» або «Чорна панна Нясвіжа» 22. I вось што прынёс пад вечар сёння да мяне гаварлiвы лясны раўчук — найменьшы сын павольнай блакiтнай Прыпяцi… У вёсцы адной, на ўскрайку зялёнага i шумлiвага лесу, жыў хлопец, звалi яго Сяржук Бязродны.


Next

Народныя казкі (Народные сказки)

зачараваная гаспадарка читать

Крупенька «Ёсць у кожнага з нас», Я. Арганізаваць разгляд наступных раздзелаў «Як Мішку скралі і што з таго выйшла», «Мішка ў лётчыкі падаецца, а пасля ў кавалерысты», «Мішка-герой». Так сладостен был ее голос, что Рыбак забывал свой челнок, свои сети, и добыча уже не прельщала его. Лермонтов «Парус», «Тучи», «Утес», «На Севере диком». Сядзяць падшыванцы у старонцы, за абедзве шчакі частуюцца, абяцаюць быць паслухмянымі, без патрэбы дарослых не турбаваць.

Next

Чытаць Твор М Зарэмба Паддаўкі

зачараваная гаспадарка читать

Конь с розовой гривой Шергин Б. «Твае далоні», «Ёсць на свеце мой алень» 15. Потым ужо ў печы аднаго знаёмага Бабра спякла яна цудоўны пірог. Можа праз гадзiну якую заўважыў маленькую хату з хлевам, адчынiў у поцьмах дзверы i патрапiў у … карчму. Адпішыце нам, а мы, як ад вас пісьмо палучым, адразу адпішам.

Next

У краіне роднага слова: Вучням 5 класа

зачараваная гаспадарка читать

Паказаць, як будова твора ўзмацняе драматызм, напружанасць дзеяння, звярнуць увагу вучняў на ролю мастацкай дэталі ў спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу твора Пазнаёміць вучняў з жанравымі асаблівасцямі верша-звароту дакладна названы адрасат, да якога звяртаюцца з эмацыянальнай прамовай ; засяродзіць увагу на арганічным спалучэнні ў вершы глыбокага лірызму з патрыятычным пафасам адпаведная лексіка, рытміка наяўнасць паўз, клічных сказаў, сказаў з простай мовай ; акрэсліць пачуцці, перажытыя аўтарам ў дзяцінстве і сталым ўзросце; прадумаць інтанацыю чытання розных сэнсавых частак верша Засяродзіць увагу вучняў на спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу верша В. Пачулі, што цётухна Вусень з рэшткаў цеста спякла для ўсіх малых Лясной Палянкі некалькі піражкоў. За далёкiмi падарожжамi неўзабаве скончыўся год, атрымаў Сяржук ладны мяшэчак з срэбранымi шылiнгамі i маркамі i да вёскi сваёй заспяшаўся. «Горкі жолуд», «Высокі бераг», «Зямля ў мяне адна» 9. И она поднималась из вод и пела ему свои песни. Таямніцы закінутай хаты Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі уклад. Вучыць пяцікласнікаў успрымаць пейзаж, створаны мастаком, параўноўваць настраёвасць і вобразны лад літаратурнага тэксту і твора жывапісу Дапамагчы вучням зразумець аўтарскія думкі і пачуцці, іх суаднесенасць з апісаннем карцін прыроды, дасканаласць і арыгінальнасць мастацкіх вобразаў, багацце сродкаў мастацкага выяўлення.

Next

Блог для настаўнікаў школ

зачараваная гаспадарка читать

У садзе рос куст чароўнай ружы. Паглыбіць уяўленне пяцікласнікаў пра мастацкі вобраз і сродкі яго абмалёўкі ў паэтычным творы, пра спосабы выяўлення аўтарскага пачуцця. І так з года ў год паўтаралася адно і тое ж. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Пазнаёміць з відамі народных казак чарадзейнымі, бытавымі, казкамі пра жывёл і іх жанравымі адметнасцямі. Лужанін «Добры хлопец Дзік» 21. Сурков « Бьется в тесной печурке огонь…» 21.

Next

Список литературы для внеклассного чтения летом. ГУО УПК детский сад

зачараваная гаспадарка читать

Прааналізаваць вучнёўскае чытанне на памяць урыўка прозы. Кацюбінскі «Цені забытых продкаў» 10. Абагульніць і сістэматызаваць веды і ўменні, набытыя пяцікласнікамі пры вывучэнні раздзела падручніка «Мой чароўны беларускі край…». Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим персонажем. Пры палацы ў яго быў ружовы сад. Эдгар По «Убийство на улице Морг», «Маска красной смерти», «Похищенное письмо», «Черный кот» 14. Дзялендзік «Чатыры крыжы на сонцы» 7.

Next

Казкі беларускія! Сказки белорусские: Прыказкі, конкурсы, сцэнары, загадкі, калыханкі, прыпеўкі, вершыкі і шмат іншага для беларускіх дзетак

зачараваная гаспадарка читать

Уши ее были похожи на раковины, а губы на морские кораллы. Колас «Новая зямля», «Сымон-музыка» урыўкі з паэм 21. «Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы» уклад. Дайнека Раман «Жалезныя жалуды» 15. Цар ніяк не мог дачакацца сваёй чароўнай ружы. У мяне да цябе, Андрэй, мужчынская просьба.

Next