logo

Гандлярка и паэт краткое содержание. Иван Шамякин Непауторная Вясна Краткое Содержание

Гандлярка и паэт краткое содержание Rating: 7,8/10 963 reviews

Краткое содержание : Песня пра зубра

гандлярка и паэт краткое содержание

Калі яны часта пачнуць учыняць такі разгон, то які дурань будзе хадзіць на рынак і што тады застанецца ад свабоднага гандлю, які новая ўлада дакляравала? Такая лінія паводзін выклікае ў яго таварышаў рэзка адмоўную рэакцыю. Апошнія старонкі твора — малітва да Дзевы Марыі. Збегліся зморшчынкі на пераносіцы - і Маша папраўляла асістэнта. Задыхаўшыся, Шыковіч выслізнуў з Ярашавых рук і адкаціўся на другі бок балкона. Ён прымасціўся тут жа, крокаў за дзесяць ад Гукана, хоць таму гэта не вельмі спадабалася. Удзел у барацьбе цяжка даецца яму, інтэлігентнаму і мяккацеламу, як ён сябе ні падбадзёрвае.

Next

12. Драматургія а. Дударава: духоўна

гандлярка и паэт краткое содержание

А ёй такая мяккацеласць зусім без патрэбы, тут толькі пакажы слабасць, дык цябе адразу з'ядуць, бо навокал ваўкі, каб з імі жыць, трэба па-воўчаму выць, па-воўчаму агрызацца, як яна на паліцаяў, а не пырхаць салавейкам і не залівацца песнямі. Вольга плюнула б таму ў вочы, каб хто сказаў, што словамі сваімі яна прымушае юнака пакутаваць не менш, чым ад холаду і голаду. » Какой же ты ягнёнок несмышлёный. Яго заўсёды кранала, калі Галіна вось так прасіла прабачэння, ён губляўся, як юнак перад чужой жанчынай, і не ведаў, што адказваць. Вольгу вершы такія спачатку не кранулі, яна падумала з грубаватай гарэзлівасцю: «Бач ты, на ладан дыхае, а пра любоў думае». І вось наступіў момант, можа, адзіны і непаўторны, калі і ён пачуў токі гэтага кахання. Разумеў, што сварыцца цяпер з Гуканам неразумна і недарэчна.

Next

Краткое Содержание Павлинка Янка Купала

гандлярка и паэт краткое содержание

Ён рабіў так часта, каб потым непрыкметна праскочыць прахадную і цераз скверык, абышоўшы галоўны корпус, трапіць у хірургічны. Яна здагадвалася, што самі яны, гэтыя абруселыя немцы, баяцца пайсці шнырыць па кватэрах, таму хочуць падбухторыць яе — няхай яна стрэне няшчасную кулю. Броўкі дае добры прыклад душэўнай шчодрасці, умення адчуваць сваё месца ў жыцці і не перабольшваць вартасці ўласнай асобы, быць самім сабою, але і не вылучаць сябе сярод іншых. Трэба нам паслухаць трэст сталовых і рэстаранаў. А бульбу — ідзі купі яе, прывязі ў горад.

Next

12. Драматургія а. Дударава: духоўна

гандлярка и паэт краткое содержание

У такіх, што не лезуць назойліва наперад, не заглядваюць лісліва ў вочы і не вельмі нават дамагаюцца прыёму, - у іх бываюць самыя цікавыя справы. Один из командиров предлагает взять Ольгу в отряд в качестве связной и спрашивает у Александра, сможет ли он за нее поручиться. Зноў з'явілася трывога ў душы. Урэшце, у гэтым яна знаходзіла і пэўнае маральнае апраўданне сабе, бо выхаваная была так, што ніколі чужога не брала: маўляў, не сама крала дзяржаўную маёмасць, а забрала ў рабаўніка. За пазуху, у кішэні можна накласці цукерак, шакаладак. Ты ўсё-такі вырашыў патурбаваць Сямёна Парфёнавіча? На могілках, дзе пахаваны сястра Крысты- на і брат Лёнік, Сцяпан сустрэў старога згорбленага дзеда Валенту Дразда.

Next

Шамякин, Иван Петрович — Википедия

гандлярка и паэт краткое содержание

Вершамі можа захапляцца ён, юнак, інтэлігент, у яго маці — настаўніца, а ёй у яе становішчы смешна так расчуліцца ад вершыкаў. Тым часам тоўсты ўзяў кош і пачаў складваць у яго выкладзеныя на стол харчы. Але гэта была, так сказаць, не галоўная лінія нашай барацьбы. Стаялі перад закрытым шлагбаўмам каля чыгуначнага пераезду на ўскраіне горада. Разумеется, автор постарался выказать свое осуждение «мяшчанцы». З другога канца веранды стаяў яго сын Віктар, ростам траха не з бацьку, але худы, танклявы, даўганогі. Група балтыйскіх матросаў хваліць наш горад, і асабліва рэстаран.

Next

5. Мастацкая адметнасць прозы Івана Шамякіна. Праблематыка, сутнасць канфліктаў і характараў у аповесці “Гандлярка і паэт”.

гандлярка и паэт краткое содержание

А нарэшце, чаму яму здаецца, што запіска Яраша - нейкі падкоп пад яго, старшыню гарсавета? Не хвалюйце сябе ніякімі ўспамінамі. Хочацца спаць, - сказаў ён Майзісу, пазяхнуўшы, калі яны пераходзілі з палаты ў палату. Але праз снежную каламуць яны ўбачылі, што ў лагчыне працуе мноства людзей — белыя, як здані, постаці, здавалася, не хадзілі, а плавалі ў паветры, і нельга было здалёк зразумець, што яны робяць. Вольга разула чаравікі — ён не супраціўляўся. Абразаючы ногі, яна ўскочыла ў магазін, іншыя жанчыны не адразу адважыліся палезці следам за ёй. Твар вайны, аб якой напісана болыласць кніг Быкава, і фашызму, які з'яўляецца яе галоўнай прычынай, намаляваны ім вельмі падрабязна і дакладна, што дазваляе асабліва яскрава ўявіць увесь іх жах.

Next

Шамякин, Иван Петрович — Википедия с видео // WIKI 2

гандлярка и паэт краткое содержание

А можа, сапраўды, гэта не тое, самае галоўнае, што патрэбна цяпер народу? Рэшту таго дня, увесь доўгі асенні вечар і ўначы Вольга думала пра верш, нават сасніла нешта такое, што ніколі раней не з'яўлялася ў сне: светлыя харомы, палац ці храм, мносгва людзей, усе трымалі такія ж кнігі, як малітоўнікі, і ўсе шапталі прыгожыя словы, адна яна без кнігі, пакрыўджаная нейкім невядомым, хто раздаваў кнігі, не даў ёй, пакутавала ад крыўды, прагна лавіла знаёмыя словы, але — новая пакута! Але гэта і супакоіла — што іх прыцягвае адно да аднаго не што іншае. Дык чаму ж ёй не ўзяць у дом мужчыну? Асабліва стаміла апошняя - на дзіцяці. Дарэчы, у той дзень было ўжо адно папярэджанне: на яе вачах на Нямізе застрэлілі старога яўрэя; ён, адзеты ў зашмальцаваную сукню, ішоў з новым скураным чамаданам, які вельмі ж не пасаваў да яго выгляду, да яго беднасці. Хіба ў іх не тыя ж самыя задачы? Словы захраслі, зліпліся ў перасохлым горле і роце. Сцежка гэта была пратаптана гараджанамі і падводзіла да тылавой агароджы лагера — да тых умоўных варот, праз якія жанчыны пазнавалі сваіх.

Next

Клуб Любителей АудиоКниг :: Все аудиокниги рунета

гандлярка и паэт краткое содержание

Яна тонка ўмела адчуваць настрой мужа. Калі ён пашле гэта вышэй - чакай камісіі. Аднак камерцыйны вопыт падказваў, што ў будучым, бадай, самым каштоўным прадуктам стане гэтая агідная гара, якую многія жанчыны пракліналі. Але не толькі на гародзе яна рабіла і на рынку гадзінамі прастойвала, заклікаючы пакупнікоў і расхвальваючы свой тавар больш дасціпна, чым хто: на яе звонкі голас, жарты, вясёлы смех сапраўды ішлі ахвотна. Беспарадак, бруд не толькі ў бальніцах, але і ў другіх месцах, яго, звычайна спакойнага, прыводзілі ў лютасць. Ды яны стараліся не глядзець на яго — як ён есць; вядома, як есць галодны чалавек — не заўсёды прыгожа.

Next