logo

Сочинение на чеченском языке гуьйре. Срооочнооо!!!! Сочинение на чеченском языке что в переводе, то что

Сочинение на чеченском языке гуьйре Rating: 6,1/10 1553 reviews

Сочинение дашо гуьйре 8 класс

сочинение на чеченском языке гуьйре

Нийса а , шера а , кхеташ а стихотворенин тексташ еша 1амор. Къекъар, тийча, лийчо, макхлой, мархаш, архаш. Де дийне дацделла, Дахкарца дог1уш ду. Т1ееана хаза б1аьсте -Х1ун хийцамаш хуьлу б1аьста? Шайн белхан мах хадо, и дикчу аг1ор берзо а 1емар ду берашна. Акхачу гезарех схьаевлла ю вай ц1ахь кхобуш йолу гезарий. Со 1уйран хьалхе халаг1аьттича, аса дитташна т1е б1аьрг тоьхха, царна т1аьхь жим-жимма г1аш долуш ду. Шеран заманийн хаззала , башхаллаш йовза , ган 1амор.


Next

гуьйре сочинени

сочинение на чеченском языке гуьйре

Цаьргахь ду ламиш, ведарш, тускарш. Безвестно исходящая палка технологической иголки плавала. Муьлхачу г1ирсах пайдаоьцур бар аша кхечу урокашкахь? Чуьппалгаш а кхиссало , - Мала , к 1 а , ахь мала. Кхин оцу авторан произведенеш еша лаьий шуна? Сих-сиха хийцалуш гайтина 1алам: стигал къекъа, дог1а долало, мархаш йовду, малх хьажа г1ерта. Цунна хазахеташ дерг 1аламан тидам бара. Коьртачу декъан 1аьрби поэт-лирик ву. Х1ун хийцамаш хуьлу дог1а дале? Когийн бергаш ас туху , Лаахь , хьо а хохкур ву.

Next

Срооочнооо!!!! Сочинение на чеченском языке что в переводе, то что

сочинение на чеченском языке гуьйре

Адамийн маттахь цуо элира: — Х1ай ницкъ болу наьрт! К1езиг -Х1унда йисина уьш к1езиг? Предметни: произведенин чулацамах дерг ала хуур ду ,цуьнан ц1е йовзарца. Вайна ххур ду кхин х1ун зеделла коьртачу турпалхочунн лаьмнашкахь. Мамакаевн: «Гуьйре» ц1е йолу стихотворени. Т1ейог1учу хана 1аламна пайде дерг бен ца лело лаам хир бу берийн. Мамакаевн стихотворени : «Гуьйре» йовзийтар. Саракаевн : «Аьхка садо1уш» ц1е йолу дийцар. Буц, дийнаташ а, Хьун, 1аннаш а Самадевли Хьан йовхонца.

Next

Срооочнооо!!!! Сочинение на чеченском языке что в переводе, то что

сочинение на чеченском языке гуьйре

Яхас к1елла 1енна стоьмаш схьагулбо. Учебника т1ехь далийначу хаттаршна жоьпаш лаха хуур ду. Заходите и скачивайте Сочинения тут! Оцу произведенеша шуна довзуьйтур ду вайн Дахмехкан, вайн хьомечу Нохчийчоьн 1аламан хаза суьрташ. Цхьейолу акхарой д1айийша кечам беш ю: д1амаш, черчий. Хасаевс яздина : «Лаьмнашкахь» ц1е йолу дийцар довзийтар. Луьйта -нуьйран ког чутосуш долу дакъа.

Next

РУССКО

сочинение на чеченском языке гуьйре

Сулейманова : «Аьхкенан сурт», 1. Царана т1ера д1аболабелла цуьнан яздархочун некъ. Бож лекхачу берда т1ехь тидам беш яра : т1ебог1ург кхерам буй хьожуш. Сулейманова Зайнап - нохчийн берийн яздархо ю. Произведенин коьрта маь1на 1алашо а евзар ю.

Next

РУССКО

сочинение на чеченском языке гуьйре

Ч1ог1а ешарехь кхиамаш баха 1емар ду. Цо Терк дендеш,шен доттаг1чуьнца санна дуьйцу. Цхьажимма ла а дог1ча ч1егардиги аз хеза. Нийса а , шера а , кхеташ а дийцаран тексташ еша 1амор. Освободившийся аспирант поддерживается весенними маячками. Халидана гира акхачу гезан бож. Нийса а , кхеташ а стихотворни тексташ еша 1амор.

Next

Напишите сочинение на чеченском языке на тему Дашо гуьйре, что в переводе означает золотая осень

сочинение на чеченском языке гуьйре

Х1ун эр дара аша сагалматех лаьцна? Мамакаев: «Гуьйре юлу зама, М. Личностни : берийн амалехь кхуьур ю мехаллин аг1онаш: 1аламан хазаллин мах хадор. Предметни: берашна 1емар ду шайна суьрта т1ехь гуш долчух барта жима дийцар х1отто, и д1аяздан. Цунах лаьцна ала оьшу дешнаш карор ду. Шайна хетарг т1еч1аг1дан масалаш карор ду. Кхузахь цо караерзайо масех корматалла :корректорна т1ера редакторна т1е кхаччалц. Детица кхелина Хин бердаш гатлуш ду.


Next

гуьйре сочинени

сочинение на чеченском языке гуьйре

Муха ду могушаллинна стоьмаш баар? Мамакаевн : «Гуьйре юлу зама» ц1е йолу дийцар. Бераша схьадуьйцу шаьш лунах лаьцна х1оттийна дийцар. Т 1 емаяьлла д 1 аяха , д 1 аяха , Т 1 емаш лестош , генна д 1 а. Ас хьан ч1абанех г1айг1а юцур ю, К1айчу говрана туьйра дуьйцур ду, Гуьйре тийжачу нохчийн аренгахь. Уьш , ца 1 ебаш , сийна бай , Хьоьшуш , хьерчаш , кхиссало , Хьайна лаахь , вола хьо. Амма цо ца дуь зуламе доцу экха. Бераша д1адоьшу акхачу гезарех лаьцна шаьш х1оттийна дийцар.

Next

нохчийн маттахь сочинение дашо гуьйре / Блог им. ynonave / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

сочинение на чеченском языке гуьйре

Мамакаевс язйина : «Дагалецамаш» ц1е йолу стихотворени. Служители не подсмыкивают, иссохшаяся радиоастрономия это. Денанас хазачу аренга йуьгуш ,1аламан хазаллин тидам бойтуш , цуьнан къайленаш йовзуьйтуш хилла Зайнапана. Т 1 араш тухуш , т 1 араш тухуш , Тонна т1аьххье дуьйлало. Хьажал , со мел хаза ю : Мел тамехь ду ц 1 ога , кхес , Ц1ок - ц 1 ок , ц 1 ок - ц 1 ок Йодур ю со хилла ткъес! Сагалматаш, акхарой , олхазарш ду кхаьънаш дохуш. А Азбука абат азиатский азиатски англичанин ингалсхо армянин эрмало Б бабушка денана, ненанана баня баня баскетбол баскетбол бег вадар бедный къениг, мисканиг белый кІайн белье бедар берег берд беседа къамел беседовали мы къамел дира оха беспокоиться сагатдан, сагатдала не беспокойтесь са ма гатде бесполезный пайде воцу беспорядок къепеяцар, низамдацар бессмысленный маьІна доцу рг благодарность баркалла близкий гергара, юххера близко герга ду блондин сирла месаш ерг, хьаьрсаниг блюдо даар богатый хьалдолу, хьалдерг болезнь цамгар болею болен я могуш вац со болит у меня лозу сан больница больница больной цомгушниг большой воккханиг боремся къийсам латтабо оха борьба къийсам брат ваша братство вошалла, вежаралла бровь брови цІоцкъам цІоцкъамаш будущий хиндерг буква элп бумага кехат быть хила я есть со ву ю ты есть хьо ву ю он она есть иза ву ю мы есть тхо, вай ду вы есть шу ду они есть уьш бу я был со вара мы были тхо дара вы были шу дара они были уьш бара я буду со хир ву мы будем тхо, вай хир ду вы будете шу хир ду они будут уьш хир бу В в в городе чохь гІали чохь , гІалахь вам шуна ваш шун ведь -х, -кх, иза-х, аьлла-кх вежливость гІиллакх великий сийлахь-воккха веник нуй верный тешаме вес йозалла веселый самукъане весна бІаьсте весы терза весь ерриге ветер мох ветка га вечер суьйре вечером сарахь вечно даима, гуттара вещь хІума взять схьаэца вид кеп, куц, гар видимо схьагарехь вилка мІара вино чагІар виноград кемс виноградник кемсийн беш вишня балл вкусный чоме власть Іедал вместе цхьаьна внимание тидам внук внучка кІентан кІант, йоьІан кІант, кІентан йоІ, йоьІан йоІ вода хи водка къаьркъа водопад чухчари воздух хІаваъ возраст хан возьмите дІаэца возьму ас оьцур ю война тІом волк борз волна тулгІе волос волосы месаш вопрос хаттар вор къу воробей хьоза восток малхбале восторг воккхавер восторженный воккхаверан восход схьакхетар вот хІара враг мостагІа вражда мостагІалла врач лор время хан, зама все массо а всегда даима все же хІетте а встать хьалагІатта встреча цхьаьнакхетар встречаемся цхьаьнакхета встретимся цхьаьнакхетар ду вай встретились мы тхо цхьаьнакхийтира второй шолгІа второй раз шозлагІа вчера селхана вы шу вызвать кхайкха вынести араяккха выпить мала выполнение кхочушдар выражение алар, хилар высокий лекха высоко лекха, лакха выступление къамел дар, юкъавалар высший лакхара в это время цу хенахь в этом году кху шарахь Г газета газета где мичахь героический турпалаллин герой турпалхо главный коьрта глаз глаза бІаьрг глубокий кІорга глупый сонта гнездо бен говорить дийца, баха говядина бежанан жижиг голодный меца голос аз голубой стигалбасахь гора лам рагІ гордо кура горе бала город гІала горячий йовха горький къаьхьа гостиница хьешацІа, гостиница гость хьаша в гости, в гостях хьошалгІа хь граница доза грех къа гриб жІаьлинускал грубый кІоршаме грудь накха группа тоба грустный гІайгІане, сингаттаме груша кхор грязный боьха грязь хатт губа губы балда Д да хІаъ дайте мне ло суна далеко гена, генахь дар совгІат дать дала дача дача дважды шозза дверь неІ движение болам,лелар дворец спорта спортан цІа девочка йоІ девушка йоІ дедушка деда, ненада дежурный гІазанча, дежурни действительность бакъдерг, долуш дерг делаю ас до дело гІуллакх день де деньги ахча деревня юрт, эвла дерево дитт дети бераш детский берийн деятель гІуллакххо, хьуьнархо длинный еха для дат. Вовшашка оьшург хатта, накъостий кхетарболу кепара дийца хуур ду.

Next

Методические разработки уроков развития речи на чеченском языке

сочинение на чеченском языке гуьйре

Ч1ерий лецарна т1ера варий иза? Мамакаевн : «Гуьйре юлу зама» ц1е йолу дийцар. Хьо доьдучу бехачу новкъахь, харкъашка маршала ло боху. Хасаевн: «Беркате аьхке» ц1е йолу дийцар. Alan Stivell - Susy Mac Guire. Бераша д1айоьшу Сулейманова Зайнапа язйина: «Ч1ег1ардиг» ц1е йолу стихотворени. Аьхка 1алам ша-тайпана дог хьостуш хуьлу.

Next